Фонд жөнүндө

  "Кыргыз килем» килем чыгырууну өнүктүрүү фонду" коомдук бирикмеси 2017-жылы ноябрь айында Кырыгыз Республикасында килем чыгарууну өнүгүп өндүрүү, килем токуу салттарын калыбына келтирүү жана сактоо, аялдар жана бул сектордо катышкан жаштардын жашоонун коомдук-экономикалык ченеминин жогорулатуу максатында түзүлгөн. Корунун негизги максаты жергиликтүү чийки заттан кол менен жүндөн токулган килем чыгарууну калыбына келтирүү, жаш муунга көндүмдөрдү өткөзүү, килем чыгаруу өнөр жай секторун түзүү болуп саналат. Кененирээк

Видео сабактар

Жаңылыктар

Биздин ишкерлер

Галерея