С. Чокморов атындагы №92 элдик көркөм кол өнөрчүлүк кесиптик лицейи килемчилерди окутуу боюнча лицензия алды!

01.12.2017
С. Чокморов атындагы №92 элдик көркөм кол өнөрчүлүк кесиптик лицейи килемчилерди окутуу боюнча лицензия алды!